Thursday, November 7, 2019

VẦNG TRĂNG U TỊCHVẦNG TRĂNG U TỊCH
Gởi người “anh hùng” gọi cú điện thoại giấu số vào 9 giờ17' sáng ngày 23-4-2018 và không dám xưng danh tánh, hỏi tác giả rằng: “Bọn công cụ là bọn nào? Có muốn biết bọn công cụ làm được những gì không? Muốn nếm thử chứ?” rồi cúp máy. Cú điện thoại này gọi đến khoảng sau 10 giờ đồng hồ tác giả gởi thi phẩm "NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ" lên một số Diễn Đàn Yahoo Groups.

 *
Ta, kẻ làm thơ đề tài Quốc - cộng
Nên vẹm phun dơ, đánh đấm tơi bời
Này, ta chấp bọn Ba Đình tàn độc
Dám cùng ta đối mặt một lần chơi...
*
Ta cây ngay nào sợ gì chết đứng
Lũ bay hèn, ném đá giấu tay ư ?
Thuê côn đồ bao năm bay tung hứng
Chỉ vì ta khui tội ác đảng Hồ !
*
Ta chẳng có gì, ngoại ngòi bút thép
Và một trái tim trung trực, chân thành
Vì chính nghĩa nếu mắt ta mà khép
Ta rất vui lòng - chết thế thơm danh !
*
Này ngực ta đây, ngon thì cứ bắn
Nhưng chớ giở trò nhát khỉ rung cây
Còn ngậm máu phun ta, thì ta nhắn
Chẳng dơ ta, dơ bay đó, một bày !!!
*
Cứ cắn ta đi xem ai thương tích
Cứ giết ta coi, hỡi bọn cộng thù
Ta suốt kiếp là vầng trăng u tịch
Nhưng máu hồng ta thắm mãi thiên thu …

Ngô Minh Hằng

Lời hay:
Chu Tất Tiến: "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨC, cứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."

No comments:

Post a Comment