Thursday, November 7, 2019

VỌNG BÁI BÊN TRỜI - HOÀI NGÔ - LỜI CẢM THÁNVỌNG BÁI BÊN TRỜI
 Kính dâng Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm  Kỷ niệm năm giỗ thứ 55.


Một bóng người đi giữa tuyết sương
Màng chi bổng lộc với quan trường
Vì thương tổ quốc, xây nền tảng
Bởi xót đồng bào, lập kỷ cương
Những tưởng trung thành gom một mối
Nào hay phản phúc xé trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bái bên trời vẫn khói hương

Ngô Minh Hằng
2018
**
HOÀI  NGÔ

Để hồi đáp kẻ mạ lị những người tưởng niệm Cố TT Ngô Đình Diệm
là "bọn hoài Ngô" và vu chụp cho Cố Tổng Thống tội gia đình trị và đàn áp tôn giáo …...
 

Hoài Ngô ? Vâng, nếu hoài Ngô
Tiếc thương nhà Việt cơ đồ, đã sao ???
Nhờ Ngô, đất nước, đồng bào
Đã cùng thế giới tự hào vươn lên
Quốc Gia chính nghĩa dựng nền
Công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do
Dân thì hạnh phúc, ấm no
Nước thì xây dựng nhỏ to công trình
Nâng cao dân trí, dân sinh  
Vui tươi thành phố, thanh bình xóm thôn
Giặc Hồ vuốt sói nanh chồn
Hàng rào chiến lược, oán hờn, thua cơ 
 * 
Hoài Ngô ?  Đúng. Phải hoài Ngô
Khi mà tổ quốc bên bờ diệt vong
Vì Hồ mà cả non sông
Đau thương hờn tủi, cùm gông, ngục tù
Nhục thay những kẻ hoài Hồ
Lạy Tàu, dâng chệt cơ đồ Việt Nam

Không tỉnh ngộ, vẫn mê man
Mặc dân sống chết hờn oan dật dờ
Dân nghèo không đủ khoai ngô
Đảng giàu thừa mứa từng bồ đô la 
Dân nghèo không cửa không nhà
Đảng giàu vàng nạm chói loà tư dinh
Cướp dân, đảng cướp tận tình
Đã gần thế kỷ điêu linh vì Hồ
Trẻ thì đảng cướp tuổi thơ
Già thì đảng cướp nơi nhờ tấm thân
Những người con gái đang xuân
Nước ngoài rao bán, đảng khuân tiền về
Thanh niên chẳng được xây quê
Mà ra "nước bạn" làm nghề lao nô !
Quê, đầy cây cháu "bác" Hồ
Rừng xanh, cầm luật côn đồ xử dân ...
Người dân oan khổ vô ngần
Sống trong guồng máy bất nhân của Hồ
*
Hoài Ngô, nếu có hoài Ngô
Để cùng diệt lũ giặc Hồ, nên chăng ??
Cớ chi mà lại bất bằng 
Và sao nguyền rủa người rằng "Hoài Ngô ?
Ai thương dân, xót cõi bờ
Thì không căm hận nhà Ngô bao giờ !
Trừ bày yêu nước thời cơ
Hoặc là chính bọn Hoài Hồ mà thôi
*
Công tâm, ai hiểu thói đời
Đều thương Cụ Diệm, xót người hiền nhân !

Còn phường bán nước buôn dân
Không tim, thiếu óc, vong thân, sá gì
Hoài Ngô, ngậm máu phun đi
Gian ngôn vọng ngữ tội ghi muôn đời 

Ngô Minh Hằng
2013

Mời Qúi Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm Ta Về
Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Xuân Điềm - Trình bày Việt Dũng - Như Mai 

LỜI CẢM THÁN
Trước viễn ảnh Bắc thuộc, nước VN bị VC dâng Tàu, đồng bào VN trở thành nô lệ. Là con dân VN, là nạn nhân, là nhân chứng của ba chế độ, tác giả qúa đau lòng, không thể không thốt lời cảm thán nhân ngày giỗ thứ 53 của Cố TT NGÔ ĐÌNH DIỆM. Mong được chia sẻ nỗi đau này với tất cả những tấm lòng còn trăn trở chuyện quê hương.

"Tôi tiến, tiến theo tôi
Tôi lùi, hãy giết tôi
Tôi chết, hãy nối chí tôi! (1) " 
 -
Hùng tâm tráng chí những lời
Ôi nhân cách ấy, trên đời được bao !?
Tiếc thay nước vắng anh hào
Túi cơm giá áo hư hao lại đầy !
Cho nên dũng khí lời hay
Than ôi chẳng được một ngày noi theo !
Còn làm cột đổ tường xiêu
Nhà tan cửa nát tiêu điều nước dân
Một bày bội nghĩa vong ân
Mê tiền, mê chức, bất nhân, giết Người !!!
Giết Người tưởng giữ được ngôi
Hại chưa, đúng một giáp thôi, tan nhà (2)! 
Miền Nam, cơ nghiệp Quốc Gia
Dâng cho Việt cộng như là chuyện chơi ! 
Bốn vùng xương máu, mồ hôi
Rút quân, bỏ ngỏ để mời cộng vô !!!
Bao năm xây dựng cơ đồ
Dâng ngon cho bọn giặc Hồ, đau không !
Phủi tay mặc chuyện núi sông
Mặc dân chịu kiếp xiềng gông ngục tù...
Vì đâu có một tháng Tư ?
Và ai trăn trở mối thù quốc vong ?! 
Tưởng đâu kinh nghiệm chất chồng
Nhìn trang uế sử thì lòng biết đau 
Nào ngờ ít chục năm sau
Gối chăn với cộng, bên nhau lại tình !
Không hờn giặc ác Ba Đình
Lại đi xuyên tạc công trình dựng xây
Còn hùa theo cộng, đặt bày 
Bôi đen hùng sử để cay thêm lòng !
Hỡi ơi, tài sản Cha Ông
Cớ sao còn lại tay không thế này !!!
Nói gì với cháu con đây
Khi sông núi Việt vào tay cộng Tàu ?
Bao giờ, biết mấy đời sau 
Trưng Vương, Nguyễn Huệ mới hầu đổi thay 

Tiếc cho dũng khí lời hay
Đau cho sông núi vào tay hung tàn
Xót Người Chí Sĩ Việt Nam
Nén hương khói tỏa, lệ tràn núi sông ...
Ngô Minh Hằng
Chú thích
1/ Di ngôn của cố TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM
2/1963 - 1975 = 12 năm, tròn một giáp


No comments:

Post a Comment