Friday, December 16, 2011

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO


Chúa ơi, ngày Chúa Giáng Sinh
Là ngày thánh hóa của tình yêu thương
Giục người thế giới bốn phương
Ăn năn, sám hối, hiền lương sửa mình
Mở lòng nhân ái, công minh
Để cùng vui sống hòa bình với nhau
Đem tình nhân loại nhiệm màu
Xoá đi những nỗi biển dâu đoạn trường
Cho mai, cuối cuộc vô thường
Hồn dù cực lạc, thiên đường, thảnh thơi

Thế mà thương quá, Chúa ơi!

Bến mê kia vẫn bao người trầm luân
Chân còn vấp giữa đường trần
Mà không nhìn lại bản thân để rồi ...
Đem dây tự trói lấy đời
Bằng lòng hiểm ác, bằng lời điêu ngoa
Bằng tâm rắn rết, gian tà
Phun người, ngậm máu rồi loa miệng cười!

Khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi

Nhân lành xin đổi thói đời đảo điên
Kẻo khi quả báo nhãn tiền
Đời kia thêm nữa muộn phiền, đớn đau
Và khi lià mảnh địa cầu
Hồn không thoát khỏi ngục sâu tự đào!
Vinh danh Chúa Cả trên cao
Con, người ngoại đạo tin vào Hồng Ân

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment