Thursday, December 29, 2011

XIN NGƯỜI VÀO MỘNG CÙNG TÔI


Sáng nay nhìn lá vàng sân
Mùa Thu ơi, lại một lần tha hương!
Ai đem lá ướp vào sương
Để cho lá buốt từng chương thơ lòng!
Vàng bay theo ngọn thu phong
Lá ơi, lá lạc vào dòng nhớ thương!
Từ quê cách trở đại dương
Mùa Thu vẫn đến nhưng hương không còn
Vết thương vẫn nhức trong hồn
Vết dao vong quốc vẫn tươm máu hồng
Vẫn ray rứt chuyện núi sông
Vẫn canh cánh nợ tang bồng, ơi quê !
Vẫn ao ước một ngày về
Nên mùa Thu lá não nề lá rơi
Xin người vào mộng cùng tôi
Ta xây một cõi vàng trời quê hương
Để cho lá thắm màu sương
Thành mùa lá hẹn trên đường về quê
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment