Wednesday, December 21, 2011

ĐỜI PHỨC TẠP HAY ĐỜI KHÔNG PHỨC TẠP ?


Đời phức tạp ? Không! con người phức tạp !
Chính người đem lo lắng buộc vào mình
Quay quắt hờn đau bởi những Thất Tình ...
Rồi oán thán rằng cõi đời phức tạp

Đời im lặng, đời không lên tiếng đáp
Nên con người thêu dệt cứ thêm ra
Đời bất công, đời gian dối, đời là ...
Là ... đủ thứ do con người gán tội !

Tội nghiệp cho đời. Nếu đời biết nói
Đời sẽ trả lời đời rất vô tư
Người sẽ vô cùng thanh thản nếu như
Coi tất cả chuyện đời là hư ảo

Nhưng khốn nỗi người đã vì cơm áo
Lại còn vì lòng tham vọng sân si
Tự khóa mình trong ghen ghét, sầu bi
Rồi đau khổ trách cõi đời phức tạp ...

Vâng, cứ trách, đời sẵn sàng thông cảm
Phức tạp hay không, đời biết riêng đời !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment