Friday, December 16, 2011

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH


"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"

Đêm Giáng Sinh âm thầm con nguyện
Xin ban cho dân Việt chúng con
Tha hương mấy chục năm tròn
Vững lòng mến Chúa và còn thương nhau
Trong khốn khó buồn đau hoạn nạn
Bày chim Hồng phân tán bốn phương
Chúa ơi, xin hãy chỉ đường
Cho dân nước Chúa một phương quay về
Cho đất Việt màu quê tươi lại
Núi sông kia cho mãi còn xanh
Tiên Rồng, trang sử liệt oanh
Đinh - Lê - Trần - Lý rành rành còn ghi
Bạch Đằng Giang cọc thì vẫn đó
Gò Đống Đa mốc có mờ đâu
Trải qua lắm cuộc biển dâu
Nước con đã đủ thảm sầu, Chúa Ơi !

" Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm !"

Ngô Minh Hằng

30. 11. 1995

No comments:

Post a Comment