Thursday, December 29, 2011

ĐƯỜNG MƠ

 
 
Em đi trong nắng chiều vàng
Gió hôn tà áo, dịu dàng áo bay
Áo bay, áo trắng như mây
Tóc em xanh một dòng đầy như sông
Hương chiều thơm giữa nắng trong
Thơm như hương lúa lên đòng quê xưa
Thơm như hoa nhãn đầu mùa
(Ngày quê hương vẫn còn chưa đỏ trời)
Em đi, bước mộng chơi vơi
Hụt chân, tỉnh giữa quê người. Mộng đau...!
Cắn môi, tím vết thương sầu
Vẫn em, mắt lệ nguyện cầu cho quê
Vẫn em, mộng một ngày về
Nhưng còn anh để trọn thề đó không?
Còn anh với chí tang bồng?
Còn anh xây mộng non sông vàng cờ?
Cho em đi trọn đường mơ...
Giấc vui, tỉnh giữa cõi bờ Việt Nam!
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment