Wednesday, December 21, 2011

NIỆM


Ngày nào đến cuối cuộc chơi
Thì ta thanh thản mỉm cười ta đi
Đôi co thọ yểu ích gì
Thọ chưa hẳn đã diệu kỳ, thăng hoa
Yểu ư ? cũng chẳng phải là
Thiệt thòi, chưa đủ tháp ngà lầu son
Sống sao nghĩa nước tình non
Gia đình xã hội vuông tròn thì thôi
Để khi ra khỏi cõi đời
Ta không thẹn với một người : Chính ta !
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment