Tuesday, September 6, 2016

QUANH CO QUANH CO
Cảm tác khi thấy cảnh đời đầy quanh co gian dối.  Bịnh gian dối không chọn đẳng cấp, từ kẻ bần cùng đến người trọc phú, từ tên vô danh đến kẻ lừng danh, nếu không có lương tri, không biết tự chế, ai cũng có thể mắc vào bịnh dối gian trí trá đến đánh mất lương tâm và nhân cách.Thành thật khó lắm sao
Mà quanh co gian dối ?
Làm rồi mình lại chối
Hỏi như thế, ai tin ?
                                    
Thiên hạ có mắt nhìn
Người nhìn ra sự thật
Ai dối gian khuất tất
Ai chính trực nhu hiền
                                         
Gian dối là thói quen
Thói quen không lương thiện
Dối gian sợ người biết
Nên trí trá quanh co
                                  
Gian dối rồi âu lo
Nên ghét người chính thiện
Và thành ra qủy quyệt
Gắp lửa bỏ tay người
                                      
Ta chỉ sống một đời
Tại sao không thành thật?
Kẻ dối gian bất nhất
Chỉ làm tổn thương mình
                                             
Gian dối, bị người khinh
Hóa sân si thô lỗ
Dối gian tăng cường độ
Thành tán tận lương tâm
                                             
Không nhận ra lỗi lầm
Để nói điều chân thật
Là tự̣ mình đánh mất
Danh dự của chính mình
                                          
Chỉ có bọn ký sinh
Mới cuồng ngôn vọng ngữ
Người lấy tâm hành xử
Không trí trá quanh co ....
                                  
                                    

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment