Tuesday, September 20, 2016

ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!!
ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!!Bao lâu nữa, biển ơi, bao lâu nữa
Chất độc tan, cải thiện sạch môi trường ?
Thuyền ra khơi không giặc Tàu chặn cửa
Như thuở nào, tôm cá ngập trùng dương ...
    *                                                           
Bao lâu nữa, rừng ơi, bao lâu nữa
Cổ thụ mọc đầy, tuổi mấy ngàn năm
Không kẻ phá rừng vắt cây ra sữa
Ra bạc vàng cho chúng cất đầy ngăn
    *                                                     
Bao lâu nữa, núi ơi, lòng quặng mỏ
Lại no đầy như tự buổi sơ khai
Không có bọn gian hùng tư bản đỏ
Cướp sạch tài nguyên, tàn phá hình hài ....
    *                                                             
Bao lâu nữa, Hoàng Trường Sa, máu thịt
Cờ bay vàng bên cột mốc Việt Nam
Khắp nước tôi không còn chi dấu tích
Của giặc Tàu, một thuở đã nghênh ngang !
    *                                                                 
Bao lâu nữa hỡi người dân nước Việt
Mới trưởng thành mà dũng cảm vùng lên
Nổi trống Diên Hồng thề lời quyết chiến
Nhận diện tội đồ, vạch tội từng tên ?
     *                                                     
Tội của đảng là rước voi đạp mộ
Áp bức, tham tàn, đánh giết muôn dân
Nhưng với Tàu lại coi như ông tổ
Vâng, dạ, cúi đầ̉u, liếm gót, hôn chân !
     *                                                     
Tội của đảng không bút nào tả hết
Thành bản chất rồi, chúng chẳng đổi thay
Đảng mà sống, dân Việt Nam sẽ chết
Sẽ giống Tân Cương, Tây Tạng, đọa đầy ...
     *                                                          
Bao lâu nữa toàn dân ta đứng dậy ???
Bảy chục năm hơn quá đủ đau rồi
Nếu cứ chần chờ thì ta chết đấy
Vì ta, vì đời, đứng dậy... đi thôi !!!Ngô Minh Hằng 
                             
 
 
 
 
             
 
 

 

No comments:

Post a Comment