Wednesday, December 14, 2016

BIẾM THI THA HƯƠNG -- CHÀNG ĐÍA VÀ GIẢI NÔ BEO

BIẾM THI THA HƯƠNG
CHÀNG ĐÍA VÀ GIẢI NÔ BEO


Chèn ơi, cái chú Ton Ton
Trổ tài đía với bà con Huê Kỳ
Chú giỏi đía, đía chi cũng ngọt
Nhưng mần thì cà thọt, cà tưng
Và trong thế giới cà khừng
Chú là sao sáng cũng đừng ngạc nhiên !
Cõi chợ đời vừa phiền, vừa ngộ
Ai trung thành đức độ giỏi giang
Lòng vì dân tộc giang san
Thì muôn khốn khó, thì ngàn đắng cay
Còn những trự nói hay, làm đoảng
Chỉ dẻo mồm đía loạn, đía tung
Thì người tin đía vô cùng
Tôn lên làm bậc anh hùng, tởn chưa !
Bởi cảm phục tài dzua đía sảng
Vừa lên ngôi chín tháng mười ngày
Vội vàng người đẻ ra ngay
Nô Beo  Hồ Quảng giải này tặng chơi

Thì ra trong cái chợ đời
Anh nào giỏi đía là người tài hoa
Nô Beo cái giải mượt mà
Tặng ngay chàng đía nhà ta mới tình !

Tha Hương
2009
https://vn.sputniknews.com/usa/201602081158974/

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/09/150917_nobel_secretary_regrets_obama_peace_prize
No comments:

Post a Comment