Saturday, December 10, 2016

TRÁCH NGƯỜI HAY TRÁCH MÌNH ? - BIẾM THI THA HƯƠNG

BIẾM THI THA HƯƠNG 
TRÁCH NGƯỜI HAY TRÁCH MÌNH ?
(Nhân thấy có bác trách tên hề Hoài Linh được cộng đồng VN tị nạn VC chấp nhận, nuôi dưỡng song bây giờ trở về thành hồ bưng lại bô cho đảng cướp ngày VC)Nào đâu chỉ một Hoài Linh
Mà vì tại đám dân mình ..."ngây thơ"
Cứ thấy cộng lập lờ chống cộng
Là bu vào vác trống bưng khay
Bọn ca sĩ đỏ qua đây
Nếu đừng hớn hở đưa tay đón chào
Thì thử hỏi vẹm nào sống nổi
Sống, vẹm cầm nón cối trong tay !
Rồi sau khi vẹm no say
Đá tan cái bát, vẹm bay về hồ
Để lại chú gà tồ ngơ ngác
Chú tiếc công đãi sạn tìm vàng
Nhưng về, vẹm lại chửi toang
Chửi rằng: cái bọn cờ Vàng thiệt ngu
Chẳng biết chúng có mù không nhỉ
Mà cả gần thế kỷ vưỡn mơ
Vưỡn cho ca sĩ nhà hồ
Đáng thương, đáng giúp mới khờ mới điên!
Sao không thấy ba miền dân tộc
Cộng lừa ngon, thuốc độc bảo đường ?
Như xâm lăng, mở chiến trường
Lừa rằng đánh Mỹ tìm phương cứu nhà?
Như cải tạo chết mà không đếm
Cộng chôn đi để ếm tội mình ...
Rứa mà ca sĩ ba đình
Đem bùa nhà cộng ra trình, vưỡn mê !
Vưỡn có kẻ ôm về mới chết
Trách chi ai cho mệt bi giờ ?
Trách mình sao chẳng trách cơ
Lại bưng kín mắt, ngây ngơ trách người ?!
  *
- A...Việt cộng đây rồi, chính nó
Dám mần thơ tìm bọ bới bèo !
Ca sĩ trong nước rất nghèo
Họ ra ngoại quốc, chạy theo chúng mình
Ta phải khác Ba đình mới được
Chống họ là chống ...nước, chống dân
Mở lòng tương trợ, tương thân
Mới là đạo đức, tinh thần quốc gia...!
  *
Nghe nói rứa mọi nhà ...im bặt
Có bất bình, ngoảnh mặt, câm môi
Nói ra, thì sợ những lời
Quốc gia sao có lắm người cực đoan !
  *
Rứa là cộng thả giàn hát hỏng
Rứa là ta nóng bỏng vui chơi
Quên ranh Quốc - Cộng, ta cười
Quên ngày tù ngục, quên thời vượt biên
Quên tội cộng cướp tiền, cướp của
Giết dân mình bằng búa bằng dao
Vết thương còn đỏ máu đào
Sao quên dễ thế đồng bào tôi ơi...
  *
Lời thật nghe chẳng vui rồi
Bác nào có giận, Hương tôi xin đành !!
Than ơi, Quốc - cộng lằn ranh
Bị ai xóa nát tan tành, tinh vi ???...

TRÁCH NGƯỜI ??? KHÔNG ... TRÁCH MÌNH  ĐI !!!Tha Hương

No comments:

Post a Comment