Monday, December 12, 2016

CÕI NGƯỜI

CÕI NGƯỜI


Tuổi đời đã quá bảy mươi
Đường đời thấy lắm khóc-cười, trắng - đen !
Thấy cao qúi, thấy thấp hèn
Thấy quảng đại, thấy nhỏ nhen, cơ cầu
Thấy nghèo khó, thấy sang giàu
Thấy lời chân thiện, thấy câu gian hùng
Thấy hống hách, thấy khiêm cung
Thấy ích kỷ, thấy bao dung, tự hào
Miệng cười, tay thấy cầm dao
Lạ chưa, nói ngọt, ăn vào lại cay
Chao ơi, trong cõi đời này
Thực, hư, cạm bẫy giăng đầy khắp nơi

Đã qua ngưỡng cửa bảy mươi
Tưởng nhìn thấy đủ chuyện đời, phải không ?
Thế mà vượt núi, vượt sông
Mà chưa vượt được tấc lòng nhân gian !
Vẫn còn lạ lẫm mưu toan
Sân si, lừa phản, gian ngoan của người...

Thì ra trong cái cõi đời
Người dầu bao tuổi vẫn thời ngây ngô
Nhưng xin em cứ dại khờ
Cho tôi viết trọn bài thơ cõi người...


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment