Saturday, December 10, 2016

"CỤ" KHÁNH LY PHẢN PHÁO -- Biếm Thi THA HƯƠNG

Biếm Thi THA HƯƠNG 


"CỤ" KHÁNH LY PHẢN PHÁO 
(gởi những tên còn đầy Việt Nam bản tính, Chống cộng và ... chống "CỤ" về VN hát nhạc anh trịnh hầu nhà đảng)


   *

Cụ về ôm đảng hát hò
Thì sao bay lại giở trò Cực đoan ?
Bay phải bỏ "VIỆT NAM BẢN TÍNH" 
Hãy văn minh như chính cụ này !
Cụ về lạy đảng hôm nay 
Đảng cho phép hát là may cụ rồi
Chớ bảo cụ đồ tồi, phản phúc
Cụ trở cờ, điếm nhục tông môn !
Đứa nào chống cụ, liệu hồn
Tay Liềm tay Búa, cụ chôn chúng mày !
Giờ cụ chẳng cần bay ủng hộ !
Tiền của bay, tổng số, có bao ?
Thua xa các cán đỉnh cao 
Thì bay đừng có xì xào, biết chưa ???
Cụ sẽ hát nhạc xưa, anh trịnh
Những bài ca ĐÂM LÍNH sau lưng 
Bay không thích trịnh thì đừng
Quyền gì bay bảo cụ ngừng khoái anh ???
Cụ nhờ trịnh mà danh cụ nổi
Chứ nhờ bay cụ tối như đêm !
Bay ít bạc lại không quyền
Mà bay bắt cụ chính chuyên, bay ...khùng !!!
Nay nhà đảng sàn nhung tường gấm
Đảng toàn quyền CHO - CẤM trong tay
Đến như  nước Việt Nam này
Đảng dâng Tàu chệt, chúng mày chống không ?
   *
Nay nhan sắc vào Đông, và cụ
Nằm quay lơ bất cứ lúc nào
Nếu không vái lạy đỉnh cao
Thì ai cho cụ đi vào sử xanh ?
Hãy để cụ với anh trịnh cụ
Được xếp hàng thứ tự, bên nhau 
Trịnh thì thờ bác hồ râu
Cụ theo anh trịnh hát hầu đảng thôi
"Quân phản động" mới thời chống đối
"Nhất trí" rồi, nón cối cụ mang
  *
Im đi cho đảng dạo đàn
Cụ yêu dân nước Việt Nam bao giờ ...
Đảng kia có bán cõi bờ 
Xướng ca vô loại, đừng chờ cụ care !Tha Hương


Mời các Bạn nghe Cụ Khánh Ly cùng với Trịnh Công Sơn vinh danh VC qua nhạc phẩm dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=xlRibPau46c


No comments:

Post a Comment