Friday, December 2, 2016

KHI NGÀI TƯỞNG THÚ NỐI NGHIỆP BOÁC HỒ - Biếm Thi THA HƯƠNG
KHI NGÀI TƯỞNG THÚ NỐI NGHIỆP BOÁC HỒ
(Tặng ngài Tưởng Thú VC Nguyễn Xuân Phúc)
 
 
Boác Hồ xưa cũng mần thơ
Nhưng còn thiếu chữ Mờ Lờ nhi ri
Trong tờ di chúc boác ghi
Dặn ngài Tưởng Thú chi li từng lời
Ma Dzê in Việt Nam rồi
Cờ Mờ Lờ nữa cho đời biết tay
Cờ Mờ Lờ chẳng của Tây
Không Mao, không Mác, cái này của...ta !
Mờ Lờ do boác chế ra
Cờ Lờ các cháu cứ là theo thôi
Cờ Lờ Vờ ở trên đời
Cứ Cờ Lờ rứa thì người phục lăn
Boác về Bắc Pó đêm trăng
Tiếc thương cảnh cũ, vây quanh Cờ Lờ...
Boác bèn giao nghiệp mần thơ
Cho ngài Tưởng Thú Lờ Mờ nối ngôi
Ma Dzê in Việt Nam rồi
Và ngài Tưởng Thú lên ngôi Cờ Lờ...
Hoan hô Tưởng Thú mần thơ
Nối theo nghiệp boác Mờ Lờ tuyệt chiêu
 
Mờ Lờ, thứ bác rất yêu...
 
 
Tha Hương
 No comments:

Post a Comment