Tuesday, May 16, 2017

ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT...ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT...

Nhân tin đảng CSVN lấy cát tại Vịnh Cam Ranh bán cho Trung cộng xây  công thự ở đảo Gạc Ma - Nhờ Quí vị và các Bạn chuyển rộng rãi về VN giúp. Tác giả xin ghi ơn.Đảng ta bán cát bao giờ ?
Vì dư, cát nó tràn bờ, thế thôi !
Cát mà để đó thì rồi
Nước lên, sóng cuốn, cát trôi không về !
 *
Mà "anh" của đảng giỏi ghê
"Anh" xây công sự bên lề biển ta
Đảo này tên gọi Gạc Ma
Cát Cam Ranh đảng chở ra rất gần
 *
"Anh" và đảng vốn tình thân
Như răng thánh với môi thần bấy nay
Khi "anh" cần cát vùng này
Đảng mà không bán, ơ hay, được à ?
 *
Bán đi, đảng được đô la
Còn "anh" thì được Gạc Ma làm đồn 
"Anh em" cùng khéo cùng khôn
Song phương đều lợi, dân buồn là sao ?!
 *
Đảng ta bán cát đâu nào?
Chỉ là chở nó đưa vào Gạc Ma
Dân ai tố đảng ấy à ?
Công an đảng đánh cho mà nát thây !
 *
Đánh rồi đảng sẽ phủi tay
Vu dân "phản động" mửng này đảng khôn
Đảng mà chẳng biết giữ hồn
Thì "anh" đảng ở trong đồn bắn ra
 *
Bắn ngay từ đảo Gạc Ma
Vào lăng Hồ tặc, vào nhà các môi
Răng môi lúc ấy than trời
Thấm tình Mao Mác, thấm đời vong nô
 *
Đảng không bán cát bao giờ
Nhưng mà đảng bán cõi bờ từ lâu !
Nếu dân không dẹp đảng mau
Đảng giao cho lũ cộng Tàu giết dân ...
 *
Dân ơi, ngày đó rất gần
Đứng lên, toàn quốc, ta cần đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment