Wednesday, May 24, 2017

NGÔN NGỮ

NGÔN NGỮNgôn ngữ như thể con dao
Tuỳ theo tâm tính người nào dùng thôi
Vào tay đồ tể, hỡi ơi
Bao nhiêu sinh mạng lìa đời, thảm thương
Dao vào tay bọn bất lương
Giết người cướp của, bạo cường kể chi
Vào tay hiểm độc sân si
Bạ đâu chém đấy, cần gì đúng, sai
Vào tay gian ác vô loài
Nạn nhân cứ phải dài dài hứng dao !
Vào tay nhân bản, thanh cao
Bốn phương đượm nghĩa đồng bào sáng tươi
Vào tay yêu nước thương nòi
Dao thành kiếm thép, thành ngòi bút hoa
Để hương thơm khắp gần xa
Như là Nguyễn Huệ, như là Nguyễn Du
Vào tay đức độ nhân từ
Thành lời khuyên giải ôn nhu, giúp người
Vào tay tri thức tinh khôi
Thành châu thành ngọc làm đời thăng hoa
Vào tay nội trợ hiền hòa
Gia đình thuận thảo, cửa nhà yên vui
Vào tay đức hạnh suy đồi
Thành câu ác độc, thành lời tà dâm

Ngôn Ngữ thể hiện cái Tâm
Như dao, thể hiện người cầm, thế thôi  !


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment