Sunday, May 7, 2017

PHÓNG SỰ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI - thơ THA HƯƠNG Thơ THA HƯƠNG
 

PHÓNG SỰ
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠIBa đình bán nước giết dân
Cộng tàu đòi nợ nuốt dần Việt Nam
Từ Bản Giốc, Nam Quan, hải phận
Tàu hung hăng đến nhận chủ quyền
Chương trình "bọ xít" Tây Nguyên
Dũng, trăm triệu rưỡi tiền riêng, nuốt tròn
Dân ai có căm hờn thắc mắc
Là du côn dằn mặt ngay thôi !
Mới đây, dân chết nữa rồi
Công an cắt cổ giết người Vĩnh Long
Đảng nghi dân có lòng "phản động"
Bắt dân về giết sống ...than ơi
Mới nghi mà đã giết người
Lại vu người tự cắt rời cổ ra !
Còn "nhân đạo" đảng ta nối lại
Và vu oan không ngại không ngần
Cờ vàng gán tội cho dân
Dùng cờ làm cớ, bất nhân giết người !
Trong khi chệt khơi khơi thao túng
Thì đảng hồ chỉ đứng câm thôi
Cộng Tàu được thể, làm trời
Cứ dân nước Việt, Tàu chơi đòn thù
Đấy, trong nước thì như rứa đó
Tàu coi hồ như chó như trâu
Hồ thì cam phận chư hầu
Ngư dân Tàu giết, cúi đầu đảng câm !
 
    *
Ở hải ngoại ... hà rầm tranh đấu
Cứ ông này bôi xấu bà kia
Cộng đồng bảy xẻ, ba chia
Ông cầm gậy thọc, ông chìa lưỡi dao !
Là do cộng chui vào nằm vũng
Chúng bày mưu đánh lủng chiến hào
Dầu loang, Việt cộng - đồng bào
Cho nên nón cối ồn ào tặng nhau
Hễ ai nói KHÁC câu CỘNG NÓI
Là cộng tung NÓN CỐI vu ai
Hoả mù cộng thả dài dài
Tấn công, phỉ báng, vẹm tài...quán quân !
Chiện xa lại chiện gần, chiện phịa
Vẹm quay tròn như dĩa xi đi (CD)
Chính bày nằm vũng Vi Xi
Cũng còn chóng mặt huống gì Quốc Gia !
Phải nhìn kỹ mới là thấy cộng
Chúng nhuộm vàng coi giống ghê nơi
Nhưng nhìn hành động than ơi
Mới hay cộng đội lốt người Quốc gia
Lại có đám rất là..."hồ hởi"
Tặng cộng cờ, cộng chối, gạt ra
Mà không hiểu thế nghĩa là
Cộng đang sỉ nhục cả ta lẫn cờ !
Nhục mặc nhục, trơ trơ đội cộng
Ai Quốc gia nói động đến Hồ
Tức thì một lũ ma cô
Xúm vào nó nghiến, nó vồ nát ra
Đám rước cộng đến ca đến hát
Thấy cờ vàng, cộng phán: Dẹp đi!
Rứa mà vâng lệnh, thực thi 
Cờ vàng vội dẹp để thì cộng vui !
  *
Sự việc ấy khiến người xót nước
Thấy chán chường trên bước đấu tranh
Tại sao bôi xóa lằn ranh ?
Tiếp tay dắt cộng vào thành là ai ???
  *
Đấy, SỰ THẬT mắt, tai đã thấy
Thấy và lòng chán ngấy chán ngơ
Đau lòng ký sự vào thơ
Mong chia sẻ chuyện cõi bờ với ai ...
 
Ôi trang phóng sự còn dài....
 


Tha Hương 

No comments:

Post a Comment