Saturday, May 6, 2017

ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ - Quynh Lan- Tú Minh - Phương Trang trình bày

1/ Đóa Hồng Dâng Mẹ
Thơ Ngô Minh Hằng
Nhạc Đỗ Quân
Trình bày Ca sĩ Quỳnh Lan
2/ Đóa Hồng Dâng Mẹ
Thơ Ngô Minh Hằng
Phổ nhạc và trình bày Ca sĩ Tú Minh


3/ ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ
Thơ: Ngô Minh Hằng
Nhạc : Tú Minh
Trình bày: ca sĩ Phương Trang


ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ
Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ ngày Đông
Thương con mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn, con đã nên người
Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
Cầu xin mẹ khỏe vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn báo đền
Yêu thương săn sóc mẹ hiền
Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
Con cầu xin lượng đất trời
Ban ơn cho mẹ như lời con mong
Lòng con, một đóa hoa hồng
Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment