Friday, May 26, 2017

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?Tôn giáo nào tốt nhất
Có ích cho loài người ?
Một câu hỏi chơn chất
Và đơn giản thế thôi !
  *
Câu hỏi đơn giản thế
Còn trả lời thì sao
Cho bao nhiêu thế hệ
Và bất cứ tuổi nào ...
   *
Vì tất cả tôn giáo
Đều tốt đẹp, đều hay
Chỉ người làm cho đạo
Thành xấu xí, tiếc thay !
   *
Tôn giáo rất cần thiết
Cho đời sống tâm linh
Mở đường chân thiện mỹ
Mở lòng cho chúng sinh
   *
Tìm về đường chính thiện
Tìm lối đến Thiên Đàng
Tránh xa điều ác nghiệp
Để gần với Niết Bàn
   *
Riêng tôi thì tôi nghĩ 
Tôn giáo là cái TÂM
Ngay từ lúc bé tí
Tâm lớn cùng tháng năm
   *
Tâm có ác có thiện
Nên người có ngay, gian
Ta có thể rèn luyện
Cứ tâm thiện ta làm
   *
Tâm thiện là lẽ phải
Là lương chính, công bằng
Đừng sân si, oan trái
Không ganh ghét, lố lăng
   *
Chẳng chấp người giấu mặt
Nên thương kẻ hại mình
Bởi gió gieo, bão gặt
Và lưới Trời công minh
   *
Giúp được ai cứ giúp
Thấy việc phải cứ làm
Nhẫn nhịn được cứ nhịn
Chớ gian và chớ tham
   *
Với mẹ cha thân tộc
Hãy hiếu thảo, kính nhường
Với quê hương nòi giống
Thì trung thành, yêu thương
   *
Có nghĩa là ta cứ
Theo đúng ĐẠO LÀM NGƯỜI
Thế là ta đã có
Một Tôn Giáo Tuyệt Vời !!!


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment