Wednesday, May 17, 2017

TRỌNG – KHINHTRỌNG – KHINH


Trọng – Khinh là chuyện trên đời
Trọng người, ta sẽ được người trọng ta
Đời là một tấm gương hoa
Ta cười với bóng, với ta bóng cười
Còn ta trợn mắt, trề môi
Gương kia phản ảnh lại thôi, tức thời
Trăm năm sống ở cõi người
Giữ câu đạo hạnh, chớ lời rẻ khinh !
Trọng người là tự trọng mình …

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment