Sunday, October 18, 2015

ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT...


ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT...Đảng ta bán cát bao giờ ?
Vì dư, cát nó tràn bờ, thế thôi !
Cát mà để đó thì rồi
Nước lên, sóng cuốn, cát trôi không về
Mà "anh" của đảng giỏi ghê
"Anh" xây công sự bên lề biển ta
Đảo này tên gọi Gạc Ma
Cát Cam Ranh đảng chở ra rất gần
"Anh" và đảng vốn tình thân
Như răng thánh với môi thần bấy nay
Khi "anh" cần cát vùng này
Đảng mà không bán, ơ hay, được à ?
Bán đi, đảng được đô la
Còn "anh" thì được Gạc Ma làm đồn 
"Anh em" cùng khéo cùng khôn
Song phương đều lợi, dân buồn là sao ?!
Đảng ta bán cát đâu nào?
Chỉ là chở nó đưa vào Gạc Ma
Dân ai tố đảng ấy à ?
Công an đảng đánh cho mà nát thây !
Đánh rồi đảng sẽ phủi tay
Vu dân "phản động" mửng này đảng khôn
Đảng mà chẳng biết giữ hồn
Thì "anh" đảng ở trong đồn bắn ra
Bắn ngay từ đảo Gạc Ma
Vào lăng hồ tặc, vào nhà các môi
Răng môi lúc ấy than trời
Thấm tình Mao Mác, thấm đời vong nô
Đảng không bán cát bao giờ
Nhưng mà đảng bán cõi bờ từ lâu !
Nếu dân không dẹp đảng mau
Đảng bàn giao lũ chệt Tàu giết dân ...
*
Dân ơi, ngày đó rất gần
Đứng lên, toàn quốc, ta cần đứng lên !!!Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment