Wednesday, October 21, 2015

XIN ĐỂ TÔI MƠ


XIN ĐỂ TÔI MƠ

Riêng tặng những người bạn đã nghe tôi hỏi và phân thích về sự công bằng trong cõi nhân gian.Tôi vẫn ước mơ một sự công bằng
Được ứng dụng trong nhân quần xã hội
Để cõi đời bớt đau thương tăm tối
Để loài người tử tế với nhau hơn
 *
Vì thấy người đau tôi thấy tôi buồn
Lời an ủi không san bằng lấp cạn
Tôi cảm như tôi, chính người bị nạn
Nên ghét bất công, yêu chữ công bằng
 *
Tôi miệt mài tìm, tìm đã nhiều năm
Từ lúc thấy đời bất công tràn ngập
Nhưng càng tìm, càng thấy mình bầm dập
Tuổi bảy mươi, chưa gặp được công bằng
 *
Tôi đem băn khoăn hỏi bạn tôi rằng
Tôi tìm mãi sao công bằng không thấy ?
Tội nghiệp - bạn cười - mơ chi mãi vậy ?
Công bằng ư ? không thể có trên đời !!!
Nghe rõ đây và nhớ nhé, từng lời
Ở chốn NHÂN GIAN, phần nhiều biển lận
Người ngay thật là người khờ dại nhất
Nên luôn luôn là kẻ đứng sau cùng !
Và cái cõi người hiếm chữ khiêm cung
Bởi phần lớn muốn mình cao trọng nhất
Để được thế phải ngồi lên sự thật
Đạp lên nhau, dùng thủ đoạn gian tà
 *
Chỉ cốt lợi mình, không kể người ta
Thì sự công bằng làm sao có được
Nghe thế, tôi buồn nhưng không bỏ cuộc
Đường nhân gian tôi vẫn lại đi tìm
 *
Tôi tin đôi người vẫn có con tim
Vượt lên hẳn những tầm thường, bản ngã
Để ngoảnh mặt với những điều gian trá
Đem lương tâm làm rạng nghĩa công bằng
 *
Cứ bảo tôi điên, tôi vẫn tin rằng
Dù trong đá người vẫn tìm ra ngọc
Xin để tôi mơ, đừng làm tôi khóc
Nếu nhân gian không có đức công bằng ....Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment