Monday, October 5, 2015

QUỐC HẬNQUỐC HẬN


Lại đến ngày tang, Quốc Hận đây
Quê hương máu lệ vẫn loang đầy
Xưa loài chồn cáo che tâm địa
Nay bọn hồ ly lộ mặt mày
Bán nước, Ba Đình tiền ngập túi
Cướp dân, Bắc Pó bạc tràn tay
Ba miền ta hỡi, mau vùng dậy
Cứu lấy giang sơn, diệt độc tài !


Ngô Minh Hằng


Ngày 1/4/2014


No comments:

Post a Comment