Saturday, October 10, 2015

CẦU NGUYỆN ĐẤT TRỜI
 CẦU NGUYỆN ĐẤT TRỜI

Để tạ lòng những Vị lương chính  từng quan tâm đến Nmh, không ngại bị quăng dơ mà nói lời công đạo cho Nmh từ cả thập niên qua và cả những Vị thầm lặng theo dõi trên các DĐ, Nmh xin gởi đến Quí Vị bài thơ mọn :CẦU NGUYỆN ĐẤT TRỜI. Xin Quí Vị một phút, chúng ta cùng lắng lòng cầu nguyện cho quê hương tổ quốc VN của chúng ta mau thoát ách độc tài CS và cầu xin cho chính chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc chiến tranh trí não này.  Nmh xin chân thành tạ ơn Quí Vị và Các Bạn.

Xin cảm ơn người ý thiện tâm lành
Dù đã gặp hay chưa từng được gặp
Nhưng đã cho tôi niềm tin đầy ắp
Bằng những điện thư đôn hậu tình người

   Bằng những lời phone khi thấy quanh tôi
  Loài ác thú điên cuồng luôn đánh phá:
  "Phải triệt tiêu Thơ, nếu không, mới lạ
 "Thơ kể tội Hồ, đảng để yên sao ???

 "Ra rả mười năm, chưa  có năm nào
 "Không vu khống, không điêu ngoa, xuyên tạc
 "Chẻ nhỏ Thơ ra, gán lời dâm đãng
 "Nghị Quyết mà ! Ai cũng biết. Vui lên !"

Cảm tấm nhân từ, tôi vẫn an nhiên
Súng đạn phi nhân, thưa, nào đáng kể
Thơ vẫn tung trời, bay cùng bốn bể
Mặc những đê hèn, vu cáo, bất lương

Cộng còn kia thì còn lắm tai ương
Cho dân tộc, cho những người tranh đấu
Và hải ngoại vẫn còn bày thảo khấu
Núp bóng cộng đồng, đâm thọc, khuấy hôi...

Nhìn việc chúng làm là thấy ngay thôi
Hành xử gian hùng, ngụy danh đạo nghĩa
Chửi từ anh hùng nằm trong nghĩa địa
Đến kẻ không quen, chẳng đụng đến mình

Cộng giết dân thì không những nín thinh
Còn góp sức, tiếp tay loài Pắc Bó
Cảm ơn Bạn nhìn ra bày cộng đỏ
Và nói lời công đạo, tiếng lương nhân

Cầu nguyện Đất Trời ban xuống hồng ân
Cho tất cả trần gian, lòng lương hảo
Và tha thứ cho người gây gíó bão
Vì họ rất cần Thượng Đế yêu thương !


Trân Trọng,Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment