Friday, October 9, 2015

CÂY ƠI, CHỚ DẠI
CÂY ƠI, CHỚ DẠI

Trung cộng chiếm Hoàng Sa và đặt giàn khoan tại thềm lục địa VN, đảng VC im không phản đối.  Khi dân trong nước phản đối, biểu tình chống Tàu thì đảng đàn áp, đánh và tù họ. Nhưng ở hải ngoại  đảng VC lại tổ chức cho du học sinh và bọn nằm vùng cầm cờ đỏ đến sứ quán Trung cộng biểu tình rồi chụp hình đăng báo và bịp dân như trong link này:
 Gởi cây, những cây đảng dại dột, bị đảng lừa,vác cờ đỏ biểu tình chống chệt chiếm Hoàng Sa che tội đàng bán nước cho Tàu cộng để đảng chụp hình đưa lên NET lừa thế giới.Một lũ "cây" vác cờ đỏ biểu tình *
Đứng lấp ló trước dinh nhà anh chệt
Cây chống Tàu à ? Hỏi cây có biết
Việc cây làm là xuẩn động lắm không?

Nghĩ thương cho cây từ thuở đảng trồng
Có lớn đấy nhưng sâu luồng cành lá
Gốc rỗng, đọt còi, chột thui hoa quả
Vì đảng tưới cây bằng máu dân lành

Nên khắp Hồng Kông, Thụy Điển, Nhật, Anh ...
Toàn thế giới, cây làm người khinh, tởm
Nay tại Hoa Kỳ, cây càng dị hợm
Đứng biểu tình, cây chống cái gì đây ?

Cây chống Tàu ư ?  đảng lại xúi bày ... 
Đảng bán Hoàng Sa chứ Tàu nào chiếm !?
Chữ ký còn kia, chính Đồng dâng hiến
Nên đảng câm khi chệt đặt giàn khoan !

Nhìn xem, nước nhà, ai xót giang san
Mà đứng dậy đuổi Tàu là đảng diệt
Trong đồn công an đã bao người chết 
Và còn bao đang cùm xích trong tù ...?

Đảng thương dân mà dân chết thế ư ?
Đảng yêu nước, sao nước đầy Tầu cộng ?
Rồi gian dối vu rằng dân phản động
Giữ nước, chống Tầu là phản động a ???

Nếu thực lòng cây xót nước thương nhà
Thì đứng dậy triệt tiêu cờ máu đỏ
Cờ cộng đảng dựng từ hang Bắc Pó
Không phải là cờ tổ quốc Việt Nam !

Cờ Việt Nam ba sọc đỏ nền vàng
Đã tồn tại qua bao thời chính biến
Từ nguyên thủy của triều đình nhà Nguyễn
Đến ngày nay do xương máu tô bồi

Lá cờ vàng ba sọc đỏ tinh khôi
Là biểu tượng của tự do, hạnh phúc
Dưới lá cờ vàng, đời không tù ngục
Đất nước thanh bình, dân sống ấm no

Bến Hải - Cà Mau ruộng thẳng cánh cò
Dân như lính, yêu thương từng tấc đất
Người lính vì dân xông pha chiến trận
Vì giang sơn, bảo vệ núi sông nhà

Dưới cờ vàng, từng phân đất nở hoa
Rừng như biển, vuông tròn, không sứt mẻ
Xã hội, gia đình, thương yêu, chia sẻ
Gái như trai học tập để xây đời

Khác vô cùng, dưới cờ đỏ, cây ơi
Thiếu nữ triều Hồ hơn chi gà vịt
Trần truồng xếp hàng, ngoại nhân xúm xít
Định giá, khen chê, cây nhục không nào ?

Ra nước ngoài thì cây cối cờ sao
Nào làm điếm, trồng cần sa, ăn cắp
Cây như thế,người Việt Nam cúi mặt
Chỉ có loài cờ đỏ mới trâng trâng ...

Nay cây vác cờ máu đỏ phi nhân
Vờ chống chệt, lừa dân giùm lũ đảng
Để đảng chụp hình gian ngoa, khoác lác :
“Tàu xâm lăng, người Việt chống quân Tàu !”

Này, bây giờ dân không dễ lừa đâu
Họ biết đảng bán sơn hà cho chệt
Họ còn biết đảng đang vào cõi chết
Chết vì Tầu, vì dân Việt hờn căm

Cây có khôn, mau sám hối, ăn năn
Quăng cờ đỏ mà về cùng dân tộc
Đảng bán nước, giết dân, lừa nòi giống
Đảng tiêu tùng, cây sống sót được sao ?

Đốt cờ đỏ đi, chớ vác nó vào
Vác cờ máu, cây hiện hình tàn ác
Biểu tình chống Tàu là che tội đảng
Đảng bán sơn hà, diệt đảng cây ơi...

Đảng chết đi, Tàu bỏ của, chạy người
Dân thoát nạn, Việt Nam vinh hiển mãi
Cây bị đảng lừa, cây ơi, chớ dại ...


Ngô Minh Hằng
* Biểu ngữ VC treo ở các trường XHCN:  "Vì lợi ích mười năm, trồng cây. Vì lợi ích trăm năm, trồng người" vì thế, "cây" của đảng hôm nay mới vác cờ đỏ chống Tàu xâm lăng Hoàng Sa để chạy tội bán nước giùm cho đảng CSVN.No comments:

Post a Comment