Monday, October 5, 2015

CÁC ANH, NGƯỜI TRAI VIỆT
CÁC ANH, NGƯỜI TRAI VIỆT

Kính dâng Tổ Quốc Việt Nam. Riêng tặng những Người Trai Việt đã một thời vì lý tưởng Tự Do, vì chính nghĩa Quốc Gia, vì Quê Hương, vì Đồng Bào và vì lòng Nhân Bản đã oai hùng đứng dưới LÁ CỜ VÀNG để diệt giặc giữ quê.  Và gần nửa thế kỷ sau, cũng những người trai ngày xưa đó, tuy ôm nỗi hờn vong quốc nhưng vẫn hiên ngang nối bước nhau từ Hòa Lan tới Paris để VINH DANH MỘT SẮC CỜ VÀNG.  Anh đã vinh danh một sắc cờ
Nền vàng ba sọc tự ngày xưa
Bằng bao tài trí vun dân tộc
Bằng cả đời trai đắp cõi bờ

Dưới bóng cờ bay ngập nắng vàng
Con đường chính nghĩa bước vinh quang
Kiêu hùng từng nhịp - trong từng nhịp
Diệt giặc, hành quân giữ xóm làng ...

Một thuở tung hoành mộng kiếm cung
Tuổi xanh, mộng biếc, chí anh hùng
Hiểm nguy, gian khổ không sờn ngại
Liệt lẫm, hiên ngang khắp bốn vùng

Nay cũng dưới cờ, anh bước đi
Hòa Lan, Đức, Bỉ tới Paris
Với hồn vong quốc rưng hờn tủi
Với chữ Quê Hương rất diệu kỳ

Vì chữ Quê Hương thật nhiệm màu
Hướng về tổ quốc, nối chân nhau
Giương cờ, hồn nước anh truy niệm
Trong Tháng Tư Đen ngút hận sầu

Ôi tháng Tư hờn, quê, máu loang
Miền Nam ! Sao bức tử miền Nam ??!
Ai cần giải phóng mà gian đảng
Cướp trắng, gieo đen để hận tràn ???

Từ buổi quê hương dưới biển sầu
Thì lòng anh ngập những hờn đau
Dù hồn vong quốc đầy thương tích
Cờ vẫn vàng tươi khắp địa cầu !!!

Sắt đá bao năm vẫn đợi chờ
Chờ ngày quang phục núi sông mơ
Với lòng son sắt người trai Việt
Anh đã vinh danh một sắc cờ ...


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment