Monday, October 5, 2015

JOSHUA !!!JOSHUA !!!
Cho Joshua Wong và tuổi trẻ Hồng Kông. Đặc biệt là lời nhắn nhủ tuổi trẻ Việt Nam tại quê nhà khi theo dõi cuộc đấu tranh lịch sử chống Bắc Kinh để  đòi tự do, nhân quyền và dân chủ của sinh viên học sinh Hồng Kông vào cuối tháng 9/2014. Nhờ các bạn trẻ trong và ngoài nước, những người có lòng với Quê Hương chuyền bài thơ này cho nhau cùng đọc. Tác giả xin ghi ơn các bạn.Mừng Hồng Kông có JOSHUA
Phục em từ lúc mới vừa nghe tên
Đem tài đắp móng xây nền
Đem tim dũng cảm dựng nên phong trào
Giục lòng tranh đấu lên cao
Đáp lời chính nghĩa xiết bao quật cường
Dân quyền, giữ vững lập trường
Không cho cộng sản tìm phương lọt vào
Cộng vào, tất cả tiêu hao
Tự do, lý tưởng, tự hào, tiêu luôn
Bởi không chấp nhận đời buồn
Em không đầu cúi tay buông dễ dàng
Rồi cùng tuổi trẻ hiên ngang
Tiến lên lớp lớp hàng hàng bên nhau
Chân đi rung chuyển điạ cầu
Tay vung làm bọn cộng Tàu đứng tim
Nếu em vuốt mặt ngồi nhìn
Hồng Kông cộng sẽ nhận chìm như chơi
Phục em mười bảy tuổi đời
Mà làm những việc của người trượng phu
Biết rõ bạn, biết rõ thù
Biết sai, biết đúng khi từ mười lăm
Sinh viên du học xa xăm
Thấy em làm đúng,  quyết tâm trở về
Biểu tình nhập cuộc với quê
Vòi rồng, khói đạn chẳng hề chùn chân
Liên Đoàn giáo chức xa gần
Đình công, hỗ trợ tinh thần đấu tranh
Bốn phương tin tức lan nhanh
"Tự Do", ước vọng chân thành, rền vang ...
Năm châu rộn rã chuông vàng
Joshua sáng chói một trang sử hùng 
Vì đời, vì nước non chung
Thành hay bại vẫn vô cùng vinh quang !!!

*
Còn Việt Nam ??? Hỡi Việt Nam !!!
Đứng  lên mau để vẻ vang giống nòi ...
Đứng lên mà để làm người
Ghé vai trách nhiệm như lời Joshua !!!  *


Ngô Minh Hằng


* Joshua Wong: " Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi "

No comments:

Post a Comment