Tuesday, July 3, 2018

CÁI NÚT
CÁI NÚT
Gởi về Đồng Bào VN và 486 ông bà hiện trong
chức vụ đại biểu quốc hội của cái gọi là XHCHVC
nhân ngày 15/6 tới đây các ông bà sẽ bấm nút
quyết định việc đảng CSVN cho cộng Tàu mướn
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 99 năm để
làm đặc khu kinh tế .Chín chín năm à? Cái nút kia
Bấm xong, đất nước sẽ chia lìa!
Bấm xong, dân tộc vào nô lệ
Muôn kiếp sầu như tấm mộ bia !!!
  *
Cái nút biết gì quê khổ đau
Đảng dâng sông núi Việt cho Tàu!
Tân Cương, Tây Tạng, tương lai đấy!
Kiếp sống không bằng kiếp ngựa-trâu...
  *
Cái nút, dù cho bấm nhẹ thôi
Nhẹ bao dân cũng nát tan đời !
Nhẹ bao ta cũng thành vong quốc
Ngay giữa quê ta, giữa cõi người...
  *
Cát nút thật ra chẳng tội tình
Không làm dân tộc phải điêu linh
Kẻ gây trọng tội kia là kẻ
Bấm nút bàn giao tổ quốc mình !!!
  *
Cái nút, trò chơi bịp của hề
Ai thương thân phận, tỉnh, đừng mê
Nếu không muốn chết như con vật
Thì hãy vùng lên giữ lấy quê !!!


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment