Tuesday, July 3, 2018

KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM

KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM


Việt cộng bán Việt Nam rồi
Và đưa Chệt cộng lên ngôi trị vì !
Những vùng trọng yếu, an nguy
Vân Đồn, Phú Quốc với thì Vân Phong
Đảng Hồ đổi lấy vàng ròng
Cộng Tàu mướn để xây công thự Tàu
Mướn rồi chiếm, tằm ăn dâu
Ngót trăm năm ấy qua cầu khó chi!
Trước, khu kinh tế, sau thì
Là khu thống trị, trị vì Việt Nam !
Bán nước rồi rước Tàu sang
Làm đau dân nước, rõ ràng Hán nô !
Trước bày quốc tặc, tội đồ...
Xin đừng vô cảm ngồi chờ diệt vong !
Đứng lên muôn mặt một lòng
Đứng lên cấp bách mới hòng cứu ta !
Chín mươi bốn triệu dân mà
Triệu người nổi dậy, đảng là nát thôi !
 
Mất chó thì đánh chết người *
Mà khi mất nước sao ngồi khóc than ?!

Khóc không cứu được Việt Nam
Đấu tranh, đổ máu mới tàn Hán nô !
Nếu không muốn chết bởi Hồ
Đứng lên mà giữ cõi bờ Việt Nam !!!

Ngô Minh Hằng

* Tin trên NET: Ở VN, người trộm chó, chủ chó bắt gặp, đánh chết người trộm chó.
No comments:

Post a Comment