Friday, July 6, 2018

PHÍ QUÁ !!!...PHÍ QUÁ !!!...
Tin Net: Thua cá độ World Cup năm 2018 tại VN,
nhiều thanh niên tự tử.

Thua cá độ vội quyên sinh
Trách ai coi mạng sống mình rẻ nha !
Chết vì đáp nghĩa mẹ cha
Đền ơn sông núi mới là chết vinh
Hoặc thi gan với Ba Đình
Vì câu chính nghĩa hy sinh đã đành
Chết thì chết phải liệt oanh
Sử vàng bia đá lưu danh với đời
Chết chi phí quá ai ơi
Đặc khu kinh tế chờ người phá tan !!!
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment