Tuesday, July 3, 2018

THAY LỜI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ

THAY LỜI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM 
NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ 


Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Những cú đấm, những dùi cui, roi điện...
Anh hung bạo dữ dằn không tả xiết
Như thú điên xâu xé những con mồi

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Máu đỏ mặt, đỏ toàn thân, đỏ đất
Anh nhớ đấy, máu Lạc Hồng bất khuất
Sẽ đơm hoa chiến thắng hiến dâng đời

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Những cái tát, những trận đòn thù hận
Khi chúng tôi, những người dân chơn chất
Phản đối tà quyền bán nước Việt Nam?

Nhiệm vụ các anh, cảnh sát, công an
Bảo vệ dân lành, giữ yên đất nước
Sao các anh lại thay quân xâm lược
Khủng bố dân theo lệnh đảng hung tàn ?

Anh chẳng đau lòng tổ quốc nguy nan
Mặc dân tộc trước điêu tàn Hán hóa
Còn đánh đồng bào tang thương tơi tả
Ai đã luyện anh mất hẳn tính người ???

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Lương tri đâu mà anh tàn ác thế ?
Cơm áo anh do chúng tôi đóng thuế
Anh đánh giết người nuôi sống anh sao?

Tàn sát chúng tôi anh có tự hào
Là thắng được người dân không khí giới ?
Là giết được những đồng bào vô tội...
Vì họa diệt vong, dũng cảm biểu tình ?

Anh phải biết rằng lũ đảng Ba Đình
Bọn bán nước sắp đến giờ đền tội
Nếu các anh vẫn bạo tàn, mê muội
Thì dân hiền đến mấy cũng ra tay ...

Hãy lắng nghe và nhớ kỹ lời này
Hỡi đám bất nhân công an cảnh sát
Tàu thống trị là Việt Nam tan nát
Chúng giết anh như anh giết đồng bào !!!

Này, biết khôn thì anh hãy nhìn vào
Gương Mông, Tạng, Mãn, Hồi mà hành xử
Nếu để Việt Nam chệt - Hồ bức tử

Anh chẳng hơn gì số phận chúng tôi !!!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment