Tuesday, July 3, 2018

ĐỨNG LÊN, VIỆC PHẢI, TA LÀM !
ĐỨNG LÊN, VIỆC PHẢI, TA LÀM !

Là lời cảm phục và khích lệ,  thân mến gởi về Đồng Bào VN tôi, những người
đang dũng cảm xông pha, thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI đứng lên biểu tình
chống đảng VC bán nước cho Tàu cộng qua hình thức cho mướn ba vùng trọng
yếu, chiến lược của VN để Tàu làm Đặc Khu Kinh Tế, đưa dân tộc vào hoạ diệt
vong, vào đời nô lệ là Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong


"Đặc khu kinh tế" tung ra                                                                                    
 Tin này đảng giấu kỹ mà, tại sao...
Chắc là đất đến ngày giao
Giấu không được nữa phải trào ra thôi
Lưu manh bản chất đảng rồi
Nhưng không thể bịp được đời mãi đâu !!!
Đi đêm với lũ cộng Tàu
Đứa cung ký với đứa cầu đã xong
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Là vùng kinh tế, quốc phòng của ta
Cả Bản Giốc, Formosa
Tây Nguyên, Hải Đảo nữa mà, nhớ không?
Với Tàu ký thế là xong
Với dân đảng vẫn lòng vòng mị dân
Cứ như luộc ếch, nóng dần...
Khi dân biết chuyện mọi phần đã xong !
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Đảng đưa "dự thảo" xem lòng dân thôi
Núi sông đảng bán lâu rồi
Chờ ngày giao đất cho người là xong !
Dù cho dân chẳng bằng lòng
Cũng không thoát khỏi cái vòng kim cô !!!

Nút kia có bấm hay chờ
Chỉ là màn bịp vừa dơ vừa tồi
Đảng không yêu nước qúy người
Ý Dân có phải Ý Trời nữa đâu !
Tuyên cáo, kiến nghị thêm rầu
Đảng nào hiểu biết được câu luân thường !

Đảng Hồ bức tử quê hương
Để thành Tây Tạng, Tân Cương thế này
Thì ta phải đứng lên ngay
SỐNG hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !
Sống thì sống phải thơm danh
Chết thì chết phải bia xanh sử vàng
Chứ không nô lệ ngoại bang
Cúi đầu Chệt cưỡi, nhục mang muôn đời !
Đứng lên toàn quốc ta ơi
Đứng lên mà để làm người, đứng lên!
Đấu tranh giữ lửa cho bền
Phải đòi đất nước chủ quyền về ta
Đập tan đảng bán nước ra!
Đuổi Tàu cút khỏi sơn hà Việt Nam !
Đứng lên, việc phải, ta làm
Đấy, quyền căn bản nhân gian: QUYỀN NGƯỜI !!!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment