Tuesday, July 3, 2018

NON NƯỚC

NON NƯỚCNước xa nguồn nước, nước bên non
Non mất, than ơi, nước chẳng còn !
Ai kẻ trong lòng đau nợ nước
Nào người bên dạ xót tình non
Cay chưa, đảng để người thuê nước
Hận nhé, Tàu vào chúng mướn non
Gian tặc âm mưu mua bán nước
Làm tan hoang cả nước cùng non !!!
    *
Làm tan hoang cả nước cùng non !!!
Chẳng lẽ đau khan trước mất - còn
Phải đứng vùng lên mà giữ nước
Đừng ngồi chờ đợi kẻo đau non
Từ khi Hồ tặc cho thuê nước
Là lúc Tầu phù đã chiếm non
Nhu nhược, yếu hèn, ta mất nước
Muôn đời ô nhục, dám nhìn non?Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment