Tuesday, July 3, 2018

CẢM ƠN PHAN RÍ
CẢM ƠN PHAN RÍ
Để ghi nhớ và cảm ơn tinh thần bất khuất, lòng yêu nước của Đồng Bào Phan Rí, Bình Thuận, một trong những địa danh đã dũng cảm mở đầu trang sử đấu tranh chống CS bán nước VN. Cho Tàu cộng.


Hoan hô PHAN RÍ dân ta
Biểu tình giữ nước giữ nhà Việt Nam
Cảnh sát cơ động công an
Dùi cui, áo giáp vũ trang đầy mình
Dã man đàn áp biểu tình
Không tâm đồng loại, không tình quê hương
Đánh dân, đỏ máu hiện trường
Lòng dân vẫn sáng tấm gương trung thành
Người dân PHAN RÍ hiền lành
Giận bày công cụ gian manh hại đời
Muôn lòng nhiệt huyết bừng sôi
Nêu gương qủa cảm của người Việt Nam

Thấy dân khí thế dâng tràn
Công an vội bỏ vũ trang chạy dài
Dùi cui, roi điện hết oai
Leo tường chúng trốn ra ngoài thoát thân!!!

Dân hiền, đảng đánh giết dân
Dân mà bất khuất, nhanh chân đảng chuồn
Xin ta dũng cảm, kiên cường
Để mà lấy lại biên cương Lạc Hồng
Nếu ta nhụt chí, non lòng
Tương lai Hán hóa, diệt vong, chết chùm

Cảm ơn PHAN RÍ vô cùng !!!Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment