Thursday, November 17, 2016

Biếm Thi Tha Hương NÓ GIỐNG CÁCH GI !!!

Biếm Thi Tha Hương

 *
NÓ GIỐNG CÁCH GI !!!
Thưa các bác, theo dõi cuộc bầu cử Tông Tông của xứ cờ hoa năm 2016, Tha Hương nhà cháu thấy phía DÂN CHỦ thua nhưng lại mướn người biểu tình đòi truất phế Tổng Thống đắc cử PHE CỘNG HOÀ. Liên tưởng đến chiện nhà, tức chiện quốc cộng của xứ Mít ta, đảng CSVN cũng mướn công an đánh dân ở VN, tại hải ngoại thì mướn bọn dư loạn viên thực thi nghị quyết 36, giả làm người quốc gia để đánh phá người chống cộng, làm mất hoà khí và loạn cộng đồng, nhất là cộng đồng mạng, nhà cháu thấy hai cách mướn người làm loạn nó giống nhau nên mần bài vè này, bác nào không thích thì cứ xoá và xin tôn trọng quyền dân chủ chính đáng là nói những gì có thật, không bịa đặt, không phỉ báng ai của nhà cháu. Nhà cháu cám ơn các bác đọc ...vè và nếu đồng cảm, xin chuyển rộng rãi cho.
  
 *
Mướn người làm loạn, biểu tình
Nghe sao giống bọn Ba Đình wá ta !?
Cuộc bầu cử đã là kết thúc
Dân bầu người có lực, có tâm
Người mà đắc cử: bác Trump
Tự do bỏ phiếu, ai lầm chi đâu !?
Nghe kết quả, hoàn cầu nhốn nháo
Bởi theo bày ba xạo truyền thông
Thì cờ hoa, chức tông tông
Là nàng Hill đấy, còn Trump té nhào !
Nhưng cay đắng làm sao, SỰ THẬT
LÀ BÁC TRUM ĐÁNH BẬT NÀNG HILL !!!
Truyền thông thổ tả một chiều
Ngược xuôi, nhào lộn như diều đứt dây !
Làm cậu mợ nòng đầy rân chủ
Nhưng óc tim hành xử ĐỘC TÀI !!!
Biểu tình: TRUMP PHẢI XUỐNG NGAI !
Rứa thì rân chủ các ngài ở đâu ???
Trump đắc cử, dân bầu đấy chứ
DÂN CHỦ SAO ...KHAI TỬ Ý DÂN ?
Thì ra lắt léo đường trần
Có SOROS ĐỎ dự phần nữa sao ???
Đỏ giàu qúa, tiền cao như núi
Nên mướn dân, Đỏ xúi biểu tình
Khen tài Đỏ dụng âm binh
Tuyệt chiêu, nào kém Ba Đình, đảng ta !
Vì với đảng, ai mà chống vẹm
Đảng thuê người đá ném, phân quăng ...
Diễn đàn, gian ác, hung hăng
Cứ người chống cộng đảng bằm đảng nhay
Rồi dán nhãn chuyện lày...NHÂN CÁ
CÁ NHÂN thôi, đảng wá ...từ bi !!!
Chao ui, nó giống cách gì
Đảng ta đánh mướn ly kỳ hơn ai...
Quốc gia bé miệng, thua dài
Bác Trump lật tẩy lá bài, thắng to !!!
Tha Hương

No comments:

Post a Comment