Tuesday, November 15, 2016

THƠ VUI - NGƯỜI KHÁCH "LẠ" KHÔNG MỜI

 


THƠ VUI -
NGƯỜI KHÁCH "LẠ" KHÔNG MỜI

Tặng những vị bị quấy nhiễu bởi những "người khách" không bao giờ muốn giao thiệp hoặc bởi những người chẳng hề quen biết.  Đó là những người "khách lạ", rất thiếu văn minh và vô trách nhiệm, dùng nick, tự cho mình là người tử tế, có toàn quyền gởi mọi loại email của mình đến hộp thư người khác dù những email ấy có nội dung mạ lị, ngôn từ thiếu vệ sinh và  không liên quan đến người bị nhận. Đôi ba lần khổ chủ yêu cầu ngưng gởi nhưng "khách lạ" lý luận rằng "chơi email thì phải nhận mails"  hoặc "có là VC thì mới không muốn nhận mails"  Ngôn ngữ này chỉ bình thường ở những nước XHCN và với bọn công an VC chớ không thể bình thường ở thế giới dân chủ, văn minh.  Hành động này người ta gọi là ném rác vào nhà người. Đúng ra, còn có thêm vài câu khác nhưng tác giả chọn không xài vì nó mất vệ sinh gần như emails của những người "khách lạ".


 *
"Khách lạ" chủ nhân chẳng có mời
Thế mà tự động đến khơi khơi...
Ồn ào, mạ lỵ và tranh cãi
Vọng ngữ gian ngôn ở mọi lời !
  *
Loại "khách", nghe tên đã lạnh mình
Phun người ngậm máu, dụng âm binh
Tự khoe chống cộng nhưng như cộng
Chắc hẳn ăn lương của đảng mình ...?
  *
Gia chủ chẳng mời, cũng chẳng quen
"Khách" thì cứ đến, đến như điên
Chủ nhà không tiếp, mời ra cửa
Khách mắng quyền chi cấm? thứ hèn !
  *
Nhà chẳng nhà hoang, chủ chẳng mời
Ngang nhiên "khách" đến xả dơ chơi
"khách" còn vỗ ngực văn minh đấy
Tự nhận hiền lương mới nực cười !!!
  *
Thấy "khách", chủ nhân đã tránh xa
Tránh hơn là tránh bịnh...si đa
Phải chăng nghị quyết ba mươi sáu
Sai "Khách" theo chân bám chủ nhà ??
 *
Trị "khách", xin thưa, có cách này
Mở spam mời "khách" hãy vào ngay
Hoặc là report abuse biết
"Khách" bị nhốt liền, hết múa may ...Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment