Saturday, November 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA

Cuối tuần, mời Quí vị đọc thơ xướng họa, tìm vui...Bài xướng: (8 vận: lò, ho, bó, đo, khó, o, nhó, bò)
TÁM VẬN O
Thử nặn bài thơ điệu móc lò
Sợ rằng cũng chẳng mấy hay ho
Xướng cho bảnh tẻng không gò bó
Họa cứ ngon lành mựa đắn đo
Bút thép tệ nhân trao vận khó
Luật Đường mặc khách đáp vần o
Khơi nguồn thi hứng đừng nhăn nhó
Giải thưởng xin khao tiệc bún bò

CHIÊU ĐĂNG


Kính họa:
CẢ LÒ
Trump đã lên ngôi khổ cả lò,
Vô lương lươn lẹo dám nào ho.
Mưu mô giảo quyệt thôi đành bó.
Thủ đoạn gian manh phải lượng đo.
Thương vụ thành công đã chẳng khó,
Kinh bang tế thế tất tròn o.
Rồi đây chống đối nhăn cùng nhó,
Dân Chủ bọn mình ngu tựa bò.

Dzoãn Thường
Pasadena 12-11-2016Kinh thưa Quí vị,
 
 Nmh ít làm thơ Đường và không khá về thể loại này nhưng vì bài thơ xướng của bác Chiêu Đăng hay và hôm nay là cuối tuần nên Nmh phá lệ mà xin họa.
 
Như Nmh đã trình bày, thấy bài thơ xướng hay và vui, thấy Cụ Doãn Thường đã họa,  Nmh xin họa góp vui chớ không dám múa rìu qua mắt thợ hoặc có ý gì khác, ngoài việc mong góp một nụ cười. Nếu có chi sơ sót, xin Quí Thi Nhân niệm tình, miễn chấp.
Nmh xin cảm ơn.
 
 
 Thơ Bác ...
 
Thơ bác tuyệt ghê, móc ... tới lò
Làm tôi xanh mặt, dám đâu ho
Bạch Cư ngơ ngẩn, tài e bó (1)
Đỗ Phủ dùng dằng, sức ngại đo
Vương Bột chần chờ than nó khó
Nguyễn Du bận bịu viếng bà O
Xuân Hương cắc cớ nhăn rồi nhó (2) 
Bà Huyện đòi khao món phở bò ....(3)
 
Ngô Minh Hằng
 
1/ Bạch Cư Dị
2/ Hồ Xuân Hương
3/ Bà Huyện Thanh Quan

No comments:

Post a Comment