Saturday, November 12, 2016

HAI MƯỜI ĐỒNG BẠC CẮC


HAI MƯỜI ĐỒNG BẠC CẮC
Để nhớ lần được nhìn lại đồng tiền cắc có mệnh giá 20 đồng
của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.

 *
Nhìn hai mươi đồng bạc cắc
Tiền nước Việt Nam Cộng Hoà
Niên hiệu Một Chín Sáu Tám
Của Nhà Ngân Hàng Quốc Gia
 *
Đồng tiền có mười hai cạnh
Mỗi cạnh dài chừng sáu ly
Một mặt tiền ghi mệnh giá
Một mặt in hình người đi
 *
Hình người dân quê đội nón
Đang bước đi trên cánh đồng
Cánh đồng có từng bó lúa
Căng đầy trĩu nặng từng bông
 *
Tôi nhìn cánh đồng lúa chín
Nhớ ngày sống cuộc ấm no
Nhìn người dân trên thửa ruộng
Tiếc thời dân chủ, tự do
 *
Nhưng đời tự do hạnh phúc
Đã xa, xa lắm mất rồi
Từ tháng Tư nào tù ngục
Từ ngày bạo chúa lên ngôi
 *
Lúa vàng, vẫn đồng lúa chín
Nhưng dân nghèo đói tả tơi
Lúa dân gặt về, đảng lấy
Gởi đi “xuất khẩu” xứ người !
 *
Đảng chọn mỹ từ, khẩu hiệu
Vẽ từng chiếc bánh tặng dân
Đảng giàu tiền muôn, bạc triệu
Lầm than, dân héo hon dần
 *
Ai người bất bình, phản đối
Là thành gián điệp, là tù
Đảng ghép trăm ngàn thứ tội
Nên dân què, điếc, câm, mù !!!
 *
Ngày xưa, hai mươi đồng bạc
Mà no, mà đủ cả nhà
Nào trứng, cá, rau, gạo mắm
Một ngày hạnh phúc chan hòa
 *
Ngày nay, bó rau, quả trứng
Giá cao cả đến bạc nghìn
Đảng thì mọi tầng tham nhũng
Dân thì nuốt hận vào tim !
 *
Tôi nhìn Hai Mươi Đồng bạc
Tiền nước Việt Nam Cộng Hoà
Mà hồn nghe buồn man mác
Đau lòng tiếc một thời qua …

 *
Ngô Minh Hằng

__._,_.___

No comments:

Post a Comment