Wednesday, November 30, 2016

NGƯỜI "KHÁCH LẠ"
NGƯỜI "KHÁCH LẠ"

Tặng những vị bị quấy nhiễu bởi những "người khách"  KHÔNG MỜI MÀ CỨ ĐẾN. Những kẻ mà khổ chủ không bao giờ muốn giao thiệp hoặc chẳng hề quen biết.  Đó là những người "khách lạ".  “Khách lạ” phần nhiều dùng nick, tự cho họ là người tử tế, văn minh, có quyền gởi, chuyển mọi loại email họ thích đến hộp thư người khác mà không cần biết người đó thích hay không. Những email ấy thường là có nội dung mạ lị, có ngôn từ thiếu vệ sinh, vô lễ và nhiều khi không liên quan đến người bị nhận. Đôi ba lần khổ chủ yêu cầu ngưng gởi nhưng "khách lạ" lý luận rằng "có địa email thì phải nhận mail, có là VC thì mới không muốn nhận mail".  Lý luận này chỉ bình thường  với đảng cộng sản, với lũ công an Việt cộng và bọn Việt gian chớ không thể bình thường ở thế giới dân chủ, văn minh hay ở những người có giáo dục và biết tự trọng.  Hành vi này người ta gọi là xả rác vào nhà người. Đúng ra, còn có thêm vài chữ khác nhưng tác giả chọn không xài mà xài chữ "rác", vì những chữ kia mất vệ sinh gần như email của những người "khách lạ".
 
 
 
"Khách lạ" chủ nhân chẳng có mời
Thế mà tự động đến khơi khơi...
Ồn ào, mạ lỵ và tranh cãi
Vọng ngữ gian ngôn ở mọi lời !
  *
Loại "khách", nghe tên đã lạnh mình
Phun người ngậm máu, dụng âm binh
Tự khoe chống cộng nhưng như cộng
Chắc hẳn ăn lương của đảng mình ...?
  *
Gia chủ chẳng mời, cũng chẳng quen
"Khách" thì cứ đến, đến liên miên
Chủ nhà không tiếp, mời ra cửa
"Khách" mắng quyền chi cấm? thứ hèn !
  *
Nhà chẳng nhà hoang, chủ chẳng mời
Ngang nhiên "khách" đến xả dơ chơi
"Khách" còn vỗ ngực văn minh đấy
Tự nhận hiền lương mới nực cười !!!
  *
Thấy "khách", chủ nhân đã tránh xa
Tránh hơn là tránh bịnh... si đa
Phải chăng nghị quyết ba mươi sáu
Sai "khách" theo chân bám chủ nhà ??
 *
Trị "khách", xin thưa, có cách này
Mở spam mời "khách" hãy nằm đây
Hoặc là report abuse biết
"Khách" bị nhốt liền, hết múa may ...
 
 
Ngô Minh Hằng
 

 

No comments:

Post a Comment