Sunday, November 27, 2016

LỜI THẬTLỜI THẬT
Trân trọng gởi những người Bạn đã xót xa, khuyên tôi không nên nói ... thật qúa khi thấy tôi  bị Việt cộng, Việt gian dùng nghị quyết 36, dựng đủ trò phỉ báng, mong triệt tiêu danh dự cá nhân và gia đình tôi  hơn thập niên qua (và vẫn đang tiếp tục) trên các diễn đàn; chỉ vì tôi làm thơ nói thật những tội ác, những mưu mô xảo độc của đảng CSVN và bọn tay sai đã và đang tác hại lên đồng bào và quê hương VN của chúng ta, trong nước cũng như hải ngoại. 

 *
Lời thật thường hay bị mất lòng
Đôi khi lời thật đắng vô song
Vì không đường mật, không trau chuốt
Nên chẳng mềm tai, chẳng ngọt lòng
 *
Lời thật xưa nay dễ mất lòng
Nhưng thà nói thật để hồn trong
Vì lời trí trá, lời gian ác
Làm xấu thân danh, hổ giống dòng
 *
Lời thật dù cho có mất lòng
Đường đời thua thiệt, khó thành công
Hoặc là đụng chạm, đôi người ghét
Nhưng với lương tâm chẳng thẹn thùng
 *
Lời thật xem ra dễ mất lòng
Nhưng quê khổ thế, có đau không ?
Nhìn quê, thấy cộng, loài gian xảo
Hại nước dân mình, chỉ đứng trông ???
 *
Lời thật dầu cho phải mất lòng
Cũng đừng ngoảnh mặt với non sông !
Để tìm an lạc riêng mình hưởng
Và mặc đồng bào chịu bất công !!!
 *
Lời thật dầu cho dễ mất lòng
Nhưng tôi không để bút mình cong
Và không cho phép tôi lùi bước
Trước bọn vô lương, bọn đỏ lòng !
 *
Lời thật, đành thôi, dẫu mất lòng
Vì tôi đã chọn, chẳng nề công
Đem tâm chính trực dâng sông núi
Dù có gian nan giữa bão bùng ...
 *
Lời thật xưa nay vẫn mất lòng
Có gì tồn tại chẳng suy vong ???
Chỉ duy SỰ THẬT - và LỜI THẬT
Sống mãi muôn đời với núi sông...


Ngô Minh Hằng 

No comments:

Post a Comment