Monday, November 14, 2016

CHẲNG OAN !!!

 


CHẲNG  OAN !!!
Thay cho lời cảm ơn, xin gởi đến các Bác có lòng trắc ẩn, đã từ tâm thăm hỏi về việc NMH liên tục bị “những nhân vật tự nhận là người quốc gia chống cộng” dựng chuyện, vu khống, phỉ báng và khủng bố tinh thần trong nhiều năm qua và vẫn đang tiếp tục..


Thưa các bác, ở bên này chiến tuyến
Bị đạn bên kia là dĩ nhiên rồi ...
Vì người Quốc Gia không ai bịa chuyện
Tìm Quốc Gia mà khủng bố tơi bời !
 *
Người Quốc Gia, vâng, Quốc Gia chân chính
Thành thật, yêu quê, nhân hậu, công bình
Luôn giúp đỡ người dù không thân thích
Và chẳng hại ai dẫu họ hơn mình !
 *
Chỉ Việt cộng và những loài tương cận
Mới gian manh ngậm máu để phun người
Chỉ có bọn đang thi hành đảng lệnh
Mới triệt hạ người chống cộng mà thôi !
 *
Tại tôi đấy, tôi không ưa cái ác
Nên làm thơ kể tội bọn hung tàn
Kể tội nằm vùng, tội lừa, tội phản
Tội giết dân lành, tội bán Việt Nam !
 *
Nên với đảng, tôi là tên phản động
Tội ấy khó tha, đảng phải diệt trừ !
Đảng mướn những tên bất lương, ác độc
Tôi bị bọn này khủng bố ngất ngư …
 *
Mười mấy năm trời đánh tôi thảm khốc
Giết lầm thôi, nào đảng có tha lầm !
Phản động thế, đảng phải trừ tận gốc
Phải đập tan tành, không chết cũng câm …
 *
Vâng, hải ngoại, từ đảng tung nghị quyết
Thì cộng đồng tị nạn lắm gian nan
Có người nản đã buông tay bỏ việc
Ai kẻ kiên trì, cộng đánh dã man !!! 
 *
Họ càng đánh càng phô bày tông tích
Và tôi càng tố giác những mưu gian
Thì với cộng tôi là thù, là địch
Chúng đánh tôi là đúng, chẳng hề oan !!!


Ngô Minh Hằng

22/10/2016

No comments:

Post a Comment