Wednesday, November 9, 2016

LỜI CHÚC MỪNG NƯỚC MỸ VÀ VỊ TÂN TỔNG THỐNG CỦA CUỘC BẦU CỬ LỊCH SỬ NĂM 2016


LỜI CHÚC MỪNG NƯỚC MỸ VÀ VỊ TÂN TỔNG THỐNG 
CỦA CUỘC BẦU CỬ LỊCH SỬ NĂM 2016
 
  *

Trời Đất xưa nay ưu tiên nước Mỹ
Có lẽ vì dân chơn chất hiền lương ...
Ban trí thông minh, mắt đời thấy kỹ
Thiện ác, gian ngay, hiền đức, bạo cường
 *
Để chọn cho mình một người lãnh đạo
Biết thương dân, yêu nước, trọng công bình
Biết mở lòng xót xa ngày gió bão
Biết đưa tay cho những kẻ cần mình
 *
Tôi xin chúc mừng người dân bản xứ
Đã hân hoan chọn mặt gởi trao vàng
Suốt nhiều tháng dài lo âu tư lự
Tiếc thuở mạnh giàu, quốc thái, dân an
 *
Chúc mừng ông Trump, mừng ông đắc cử
Được dân bầu vào trách nhiệm lớn lao
Đường giang sơn, dù gập ghềnh, sinh tử
Chúc ông làm tròn trọng trách dân trao ...
 
 
Ngô Minh Hằng
9/11/2016

 

No comments:

Post a Comment