Saturday, April 22, 2017

CÒN BA NĂM NỮACÒN BA NĂM NỮA


Bốn Hai Năm quả là dài
Nhất là với kẻ ai hoài xót quê
Bốn Hai Năm mộng ngày về
Mà mơ ước vẫn não nề héo hon
Hỡi đâu dạ sắt lòng son
Có nghe những tiếng nước non nghẹn ngào
Còn ba năm nữa thôi sao ...
Nước ta đảng sẽ bàn giao cho Tàu ?!
Tương lai dân tộc về đâu
Chín mươi triệu hỡi, cúi đầu được ư?
Vùng lên rửa Hận Tháng Tư
Mà đưa dân tộc đi từ vinh quang
Này đây, chính nghĩa, cờ vàng
Này đây bất khuất, hiên ngang giống nòi
Này đây roi sắt ngựa trời
Hãy đem tài đức xây đời, cứu quê ...
Lay cho người tỉnh cơn mê
Bốn Hai Năm ấy tái tê nhiều rồi
Nếu ta không kịp cứu đời
Thì dân thì nước sẽ rồi về đâu...?
Một khi dưới gót cộng Tàu
Quê hương dân tộc càng đau, càng buồn...
Nếu không Tây Tạng, Tân Cương
Ngàn năm Bắc thuộc đoạn trường đó thôi !

Còn ba năm nữa ai ơi
Chần chờ, trễ nải thì rồi mất quê !!!


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment