Wednesday, April 26, 2017

KÝ ỨCKÝ ỨC

Từ trong ký ức mãi còn vang
Tiếng gọi quân nhân hạ súng, hàng
Chúa ạ, nghe rồi tim đứng dọc
Trời ơi, thấy chứ vẹm đi ngang !
Dép râu đỏ bụi đường xâm lược
Nói cối xanh màu lá ngụy trang
Chúng ngó Sài Gòn mê nghệt mặt
Ôi bày khỉ đột, thú rừng hoang !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment