Sunday, April 30, 2017

HÓA GIANG CHƯA TRỌN CÂU THỀ


 

                                               
HÓA GIANG CHƯA TRỌN CÂU THỀTháng Tư rồi lại tháng Tư
Nhìn tờ lịch rụng nát nhừ trái tim
Dân thì bảy nổi ba chìm
Quê hương thì vẫn như đêm, mịt mùng
Tháng Tư gãy kiếm rơi cung
Sông ngăn núi trở vẫy vùng cách nao ?!
Lệnh trên, bỏ trống chiến hào
Nhìn thành giặc chiếm mắt trào lệ đau
Tháng Tư nuốt hận nhìn nhau
Nhìn cờ mà tủi, mà sầu, mà thương!
Giá như thêm chút can trường
Quyết hy sinh với quê hương cõi bờ
Chết vinh, gục giữa sân cờ
Còn hơn sống nhục, bây giờ, tha phương !!!

Xa quê mấy chục năm trường
Túi cơm giá áo như phường vô tâm !
Đau thương từng đợt sóng ngầm
Một mình cay đắng âm thầm mà thôi
Ơn xưa chưa trả lại đời
Nghĩa nay càng thẹn với người nghìn sau
Nước non càng nghĩ càng sầu
Xót dân nước, nửa địa cầu vời xa

Đau lòng, ta lại hỏi ta
Phải làm gì cứu sơn hà, cứu dân ?
Dân thì khốn nhục muôn phần
Nước thì cộng lén chia phân, cống Tàu !
Trên ngai, cộng hưởng sang giàu
Mặc dân mặc nước u sầu tái tê ...
Hóa Giang chưa trọn câu thề
Nên lòng ta vẫn não nề hờn đau …Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment