Thursday, April 13, 2017

Nhạc phẩm Ru Con

RU CON 

Image result for ru con
                           
Xin cảm ơn Nhạc sĩ Trần Chương Lương đã lồng nhạc vào thơ.
Xin cảm ơn Ca sĩ Lâm Dung đã diễn tả bài RU CON với tất cả tâm tình.
 
Trân trọng mời Quí vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm Ru Con.
 
Thơ : Ngô Minh Hằng
Nhạc : Trần Chương Lương
Trình bày: Ca sĩ Lâm Dung


Ca sĩ Lâm Dung
   

No comments:

Post a Comment