Thursday, April 20, 2017

TU

 
TU


Gia đình làng xóm giữ ôn nhu
Vọng ngữ gian ngôn tránh mọi từ
Bên cảnh vàng son không rúng động
Giữa đời đạm bạc chẳng ưu tư
Lòng trung dạ nghĩa đừng sân hận
Nước quí dân yêu, tránh oán thù
Hiếu kính mẹ cha, gìn xã tắc
Ấy là hành đạo, ấy là tu !

Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment