Sunday, April 23, 2017

TỔ QUỐC TA ĐAU TOÀN DÂN NGHE CHỨ ?


TỔ QUỐC TA ĐAU
TOÀN DÂN NGHE CHỨ ?

Mỹ Đức, Đồng Tâm và Bắc Ninh bị VC cướp đất,
bắt bớ và đàn áp. Dân chúng Đồng Tâm bắt công an
nhốt lại và tử thủ. Vì an nguy của số công an, Chủ tịch
Vc Nguyễn Đức Chung đã đến nhỏ to dàn xếp …
Mỹ Đức, Đồng Tâm, đau thương khốn khó
Bị đảng côn đồ cướp đoạt đất đai
Trước oan hờn, dân đứng dậy vươn vai
Bắt nhốt công an, đá văng súng đạn
                         * 
Họ tử thủ đối đầu quân tàn ác
Cướp đất, cướp nhà, bán nước, giết dân
Đảng sai công an, cảnh sát bất nhân
Đến vây bủa những dân lành, dũng cảm
                         * 
Sợ bọn công an bị dân thanh toán
Nguyễn Đức Chung to nhỏ đến làm hòa
Cộng ngọt lời, dân nhẹ dạ mà tha
Là dân lại mắc mưu loài quỉ đỏ !
                         * 
MỘT CON NGỰA ĐAU, CẢ TÀU BỎ CỎ
Hỡi Việt Nam, toàn quốc thấy gì không?
Đồng bào Bắc Ninh, Mỹ Đức, Đồng Tâm
Cộng đàn áp và dân đang điêu đứng ...
                         * 
Hỡi toàn quốc hãy cao triền sóng dựng !
Ngọn sóng hờn căm, bất khuất, sóng thần ...
Xóa sạch bạo quyền tàn ác bất nhân
Tiếp cứu đồng bào, chôn vùi cờ đỏ !!!
                         * 
MỘT CON NGỰA ĐAU, CẢ TÀU BỎ CỎ
Ta vui không khi đất nước ta sầu?
Khi đồng bào, dân tộc của ta đau ?
Thì ta hỡi, đứng lên làm cách mạng !!!
                         * 
Ta phải cứu nước dân qua khổ nạn
Cứu trước khi cộng hiến trọn choTàu
Kẻo Việt Nam rồi sẽ chẳng còn đâu
Và dân Việt sẽ đi vào diệt chủng !!!
                         * 
Ta không thể sống trong niềm ô nhục
Sống nhìn quê thành tỉnh huyện của Tàu
Nhìn cháu con ta làm ngựa, làm trâu
Và ta nữa, làm tôi đòi cho Chệt !!!
                         * 
Nếu phải chết, thì hãy oanh liệt chết
Chết cho tự do, chết bởi sơn hà
Cái chết vinh quang vì nước vì nhà
Chết cứu cháu con thoát vòng Hán hóa ...
                          *
Chứ đừng chết vì ăn chơi sa đọa 
Vì yếu hèn, vì danh lợi, thiệt hơn
Chết thế nào cho tổ quốc ghi ơn
Cho hậu thế danh lừng, thơm quốc sử
                         * 
Hỡi toàn quốc, đứng lên, đừng do dự
Đừng tin vào lời hứa hẹn vu vơ
Nước ta đau, đừng bỏ lỡ thời cơ
Vì nếu lỡ, thời cơ không đến nữa !!!
                         * 
Hội nghị Ba Lê cộng còn thất hứa
Bảy mấy năm rồi tin cộng mãi sao?
Đừng qúa ngây thơ, hiểu cộng đi nào
Cộng là cộng, phải thay, không sửa chữa ! *
                         * 
Cấp bách lắm rồi, chệt vào đến cửa
Ta trễ thêm, chệt giết sẽ từ từ ...
Mộng mị đã dài, xin tỉnh cơn mơ
Và can đảm đứng lên, giờ lịch sử !!!
                         *
TỔ QUỐC TA ĐAU, TOÀN DÂN NGHE CHỨ ???
ĐỨNG DẬY, DIỆT THÙ, HỠI BẮC, TRUNG, NAM !!!


Ngô Minh Hằng

* Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) : 
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng .

Hát Cho Việt Nam - Sáng tác và trình bày Từ Yên

No comments:

Post a Comment