Friday, April 28, 2017

THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG NƯỚC VIỆT

  

                        THÁNG TƯ 

   TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG NƯỚC VIỆT


*

 

THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM

TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG 


 

Vận nước, Tháng Tư, dưới tượng đài

Người đi theo nước, bỏ trần ai

Một đời công chính và liêm khiết

Để lại nghìn sau nỗi cảm hoài

 

                                                                      *      

 

Image result for tuong  nguyễn van hai

 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM     

 CHUẨN TƯỚNG TRẦN VĂN HAI

 

Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh

Yêu dân, yêu lính trước yêu mình

Quê hương bức tử vào tay giặc

Thà chết, muôn đời cái chết vinh !

 

                                   *

                 

 

Image result for chuan tương lê nguyên vỹ  THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM 

CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ

 

Bình Long anh dũng góp tài năng

Làm tướng như Ông, mấy kẻ bằng

Quốc sĩ đầu hàng sao được giặc

Sân cờ Tư Lệnh, ánh sao băng!!!

 

                                                                        *

 

   

 

 

 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

 

Đức độ tài năng đã rõ ràng

Báo đền nợ nước, NGUYỄN KHOA NAM

Núi sông ai hiến vào tay giặc

Thà chết vinh danh, chẳng nhục hàng!

 

 

          *      

 

 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM

CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

 

Anh hùng An Lộc đã danh vang

Chấp nhận làm sao được lệnh hàng

Vì nước, tướng hùng, lòng tiết khí

Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang


*

           

 

Image result for tướng pham van phú

 

THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM

THIẾU TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ

Võ bị - Hà Đông - gốc nhảy dù
Tây Nguyên, Tư Lệnh trấn Quân khu
Tháng Tư mệnh nước suy tàn đó
Dâng hiến non sông tiếng giã từ !

                

 

 

THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM

ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN

 

Quyết chiến, cùng dân giữ tỉnh nhà

Trả thù, giặc cộng bắt ông ra

Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết

"Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta

"Để ta nhìn nước, dân lần cuối"


Anh hùng muôn thuở sử hùng ca!


*

Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment